Tuesday, December 14, 2010

FIUME


2 comments:

jurica said...

jei!dobrano kasnim, ali odličan strip!

Dan said...

Tek sad sam ovo vidio.
Odlicno! Graficki zanimljivo etc...